Ordning & reda vid stora vägföreningens stämma

ÅRSSTÄMMA. Under lördag eftermiddag genomfördes stämman för Rovögerns Vägsamfällighet ute på Kvarken Fisk. Ett väl förberett årsmöte från den sittande styrelsen gjorde att alla 20 punkter på dagordningen var genomgångna på cirka 40 minuter.

Degerfeldt ledde stämman
Föreningens ordförande Olof Degerfeldt fick förtroende att leda mötet som i princip gick enligt manus.

– Kan Ni tänka Er att det är 13 år sedan vi satte ute i Logen i Täfteå och drog upp riktlinjerna för vad vi har åstadkommit. Det är otroligt, deklarerade Olof Degerfeldt (bild).

Ansvarsfrihet
Föreningens ekonomi visade ett plus resultat på ca 156 000 kronor vilket styrelsen föreslog skulle balanseras i ny räkning. Totalt per sista april hade föreningen ett balanserat resultat på 10 897 162 kronor. Enligt punkt 11 i dagordningen var mötet framme till att ta beslut om ansvarsfrihet, något som klubbades igenom samstämt.

Henry Forsberg avtackades
En av många duktiga medarbetare i styrelsen, Henry Forsberg (bild), hade under våren aviserat sitt beslut att lämna styrelsen.

Olof tackade Henry för ett fantastiskt jobb och Henry var inte sen med att kontra med samma vitsord för Olof.

Summa summarum: Utan dessa två herrar som två riktiga eldsjälar och självklart den övriga organisationen hade vi inte nått där vi är idag med totalt 558 stycken medlemmar där vi har 132 stycken med permanentbostad (hälften så många för 13 år sedan, reds. anm.)

Årsmötesprokoll med vad som egentligen beslutades / avhandlades  kommer upp inom kort på www.rovagerns.com där även de officiella handlingarna enligt nedan går att hitta igen.

Handlingar
» Årsredovisning 210501-220430
» Kallelse & dagordning 30/7
» Debiteringslängd 2022/23

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *