Vägskötsel

För att förtydliga vad som förväntas av varje fastighetsägare har vi försökt göra en enklare lathund, se nedan:

> Föreningens väglotter går att hitta här.

> Föreningen har ambition att hålla arbetsdag varje vår / höst. I samband med arbetsdag sista helgen i september ska alla väglotter var röjda från sly och göras ända till bakkant på dikesslänten. Görs inte detta bedöms det så att man inte har gjort sin insats.

> I samband med höstens arbetsdag bedömer styrelsen i samförstånd om alla väglotter är ok. Har den enskilde inte gjort sin insats har styrelsen enligt  årsmötesbeslut tillbaka i tiden rätt att debitera en förseningsavgift på 500 kronor.

> Kom ihåg att inte göra insatsen med sly för tidigt då det till sista helgen i september kommer att se ut som man inte gjort sitt arbete.

> Basen ta ta med sig som verktyg vid arbetsdag är spade & järnkratta.

> Information om arbetsdagar går alltid ut via epost till alla medlemmar samt anslås på denna hemsida samt föreningens facebook. Sker ändring av e-post, kom ihåg att meddela detta till sekreterare.

Senast uppdaterad: 2021-08-22

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *