Handlingar från stämman 16 juli

Beslut / mm. Lördag 16 juli höll Ledskärs-Bådelögerns Vägförening sin stämma för verksamhetsåret 2021/22 – avhandlades hos Susanne Haugen. Noterbart är att detta var föreningens 50:e verksamhetsår.


Handlingar från stämman
Mötet gick på styrelsens förslag att göra en insats under vecka 34 (måndag 22/8 till fredag 26/8) med ytterligare grus (vägen ska helst göras klart till 31/8). Denna insats finns även med i budget med speciella konton för intäkter / kostnader. (benämns etapp 1 samt etapp 2).

Väglotterna ska vara åtgärdade från alla medlemmar innan den 31/8.

» Mötesanteckningar (utan underskrifter just nu men är godkänd av utsedda justerare, denna handling kommer att bytas ut under augusti – signerad komplett)

» Budget 2022/23

» Verksamhetsberättelse 2021/22

» Organisation 2022/ 23

Till den efterföljande sommarfesten var det totalt 18 medlemmar som under några timmar umgicks under trevliga förhållanden.

Alla årsmöteshandlingar finns även på www.ledbag.se.
I menyn Ledskärs-Bådelögerns VF hittar du handlingarna / länkarna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *