Hem Vägskötsel Väglotter

Väglotter

Ledskärs-Bådelögerns Vägförening 

Väglotter med nummer och längd

1) Urban Sandström
235 meter

2) Lotta Tjernberg
139 meter

3) Leif Andersson
136 meter

4) Daniel Forsman
142 meter

5) Kurt Jonsson
102 meter

6) Lasse Eriksson
104 meter

7) Susanne Haugen
137 meter

8) Pierre Ågren
120 meter

9) Gun-Britt Ragnarson
94 meter

10)  Staffan Conradsson
107 meter

11) Elisabeth Johansson
86 meter

12) David Larsson
111 meter

13) Lassi Fordell
119 meter

14) Britta Andersson
103 meter

15) Karin Lundström
95 meter

16) Fredrik Nejonbäck
217 meter

17) Lars Holmgren
121 meter

18) Anna Lövgren
74 meter

19) P-O Glaas
97 meter

20) Ivar Rönnbäck
183 meter

S:a 2 512 m

 

Senast uppdaterad: 2017-06-28