Styrelse 2023 / 24

Ledskärs-Bådelögerns Vägförening 

STYRELSE
Per-Ola Glaas, ordförande (230701 – 250630)
070-346 40 10
po.glaas@gmail.com

Mats Ragnarsson, kassör (220701 – 240630)
070-660 87 02
mats.ragnarsson@gmail.com

Urban Sandström, sekreterare (230701 – 250630)
070-522 56 59
urbansan@gmail.com

Kurt Jonsson, vägmästare (230701 – 250630)
070-680 11 05
kurt@laxogern.se


SUPPLEANTER

David Larsson (230701 – 240630)
070-579 14 07
david.larsson@mittel.se

Karin Lundström (230701 – 240630)
070-301 06 68
kalund4@gmail.com

Maria Sandström (230701 – 240630)
070-314 78 32
mariasan0203@gmail.com

REVISORER
Britta Andersson (230701 – 240630)
070-359 27 15
anderssonbritta1@gmail.com

Anita Andersson, suppleant (230701 – 240630)
090-325 72

VALBEREDNING
Mona Hammarstedt, sammankallande  (230701 – 240630)
076-808 73 68
mona.e.hammarstedt@gmail.com

Sigbritt Holmlund Jonsson (230701-240630)
070-203 12 69
sigbritt@laxogern.se

Organisationsnummer
802510-3428

Bankgiro
5076-4539

Leverantörsfakturor
inbox.lev.437191@arkivplats.se

Adress till föreningen
Ledskärs-Bådelögerns Vägförening
c/o Mats Ragnarsson
Mariehemsvägen 176
906 60  UMEÅ


Senast uppdaterad: 2023-07-15

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *