Hem Organisation Styrelse 2018/19

Styrelse 2018/19

Ledskärs-Bådelögerns Vägförening 

STYRELSE
Per-Ola Glaas, ordförande (170701 – 190630)
070-346 40 10
po.glaas@gmail.com

Mats Ragnarsson, kassör (180701 – 200630)
070-660 87 02
mats.ragnarsson@gmail.com

Urban Sandström, sekreterare (170701 – 190630)
070-522 56 59
urbansan@gmail.com

Kurt Jonsson, vägmästare (170701 – 190630)
070-680 11 05
kurt@laxogern.se


SUPPLEANTER

David Larsson (170701 – 190630)
070-579 14 07
david.larsson@mittel.se

Karin Lundström (170701 – 190630)
070-301 06 68
karin.lundstrom@adm.umu.se

Maria Sandström (170701 – 190630)
070-314 78 32
mariasan0203@gmail.com

REVISORER
Britta Andersson (180701 – 190630)
070-359 27 15
macand@comhem.se

Anita Andersson, suppleant (180701 – 190630)
090-325 72

VALBEREDNING
Mona Hammarstedt, sammankallande  (180701 – 190630)
076-808 73 68
mona.e.hammarstedt@gmail.com

Sigbritt Holmlund Jonsson (180701-190630)
070-203 12 69
sigbritt@laxogern.se

Organisationsnummer
802510-3428

Bankgiro
5076-4539

Leverantörsfakturor
inbox.lev.437191@arkivplats.se

Adress till föreningen
Ledskärs-Bådelögerns Vägförening
c/o Mats Ragnarsson
Mariehemsvägen 176
906 60  UMEÅ


Senast uppdaterad: 2018-07-22