Sänkt avgift klubbades igenom

ÅRSMÖTE. Söndag eftermiddag kl. 15.00 höll Laxögerns Samfällighetsförening sitt möte för verksamhetsåret 2021/22.
– Vi var inte så många närvarande förutom vi som var med från styrelsen, kunde ordförande Bengt Jonsson konstatera till ledbag.se.

Sjöboden
I traditionens tecken avhandlades mötet i sjöboden (bild) i anslutning till hamnen.

– Föreningen visade upp ett plusresultat för perioden 210701-220630 på 20 654,48. Ett resultat som som vi från styrelsen föreslog skulle disponeras till ny räkning, sade kassören Mats Ragnarsson efter att förklarat balans- och resultaträkning för de närvarande.

69 betalande
Ordförande Bengt Jonsson föredrog i övrigt innehållet in den framtagna verksamhetsberättelsen där det bla gick att utläsa att vi har 69 betalande till föreningen fördelat på 46 stug- / villaägare, 20 skogsägare samt 3 båtplatser.

Efter det att Bengt Jonsson läst upp revisionsberättelsen ställdes fråga om ansvarsfrihet, något som också fastställdes.

Budget 2022 / 23
I styrelsens förslag till budget var det framtaget en lägre avgift i enlighet med strategin i bakvattnet av väginsatsen sista dagarna i juni 2020.

– Från förra årets avgift på 1 000 kronor för varje fastighet går vi ned till 700 kronor, sade Bengt Jonsson.

Beslutet klubbades igenom.

I övrigt kommer protokoll från dagens mötet att publiceras på denna hemsida inom kort för att fattade beslut ska vara tillgänglig för den som önskar ta del av dessa.

» Verksamhetsberättelse 2021 / 22 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *