Hem Blog

Sänkt avgift klubbades igenom

ÅRSMÖTE. Söndag eftermiddag kl. 15.00 höll Laxögerns Samfällighetsförening sitt möte för verksamhetsåret 2021/22. - Vi var inte så många närvarande förutom vi som var med från styrelsen, kunde ordförande Bengt Jonsson konstatera till ledbag.se. Sjöboden I traditionens tecken avhandlades mötet i sjöboden (bild) i anslutning till hamnen. - Föreningen visade upp ett plusresultat för perioden 210701-220630 på 20 654,48. Ett resultat som som...

Ordning & reda vid stora vägföreningens stämma

ÅRSSTÄMMA. Under lördag eftermiddag genomfördes stämman för Rovögerns Vägsamfällighet ute på Kvarken Fisk. Ett väl förberett årsmöte från den sittande styrelsen gjorde att alla 20 punkter på dagordningen var genomgångna på cirka 40 minuter. Degerfeldt ledde stämman Föreningens ordförande Olof Degerfeldt fick förtroende att leda mötet som i princip gick enligt manus. - Kan Ni tänka Er att det är 13 år...

Handlingar från stämman 16 juli

Beslut / mm. Lördag 16 juli höll Ledskärs-Bådelögerns Vägförening sin stämma för verksamhetsåret 2021/22 - avhandlades hos Susanne Haugen. Noterbart är att detta var föreningens 50:e verksamhetsår. Handlingar från stämman Mötet gick på styrelsens förslag att göra en insats under vecka 34 (måndag 22/8 till fredag 26/8) med ytterligare grus (vägen ska helst göras klart till 31/8). Denna insats finns även...