Hem Blog Sida 2

Handlingar från stämman 16 juli

Beslut / mm. Lördag 16 juli höll Ledskärs-Bådelögerns Vägförening sin stämma för verksamhetsåret 2021/22 - avhandlades hos Susanne Haugen. Noterbart är att detta var föreningens 50:e verksamhetsår. Handlingar från stämman Mötet gick på styrelsens förslag att göra en insats under vecka 34 (måndag 22/8 till fredag 26/8) med ytterligare grus (vägen ska helst göras klart till 31/8). Denna insats finns även...

Sommarens årsmöten

ANSVARSFRIHET. Sommaren är fortfarande i sin linda men i området har vi ett stort antal föreningar som håller på att förbereda sina verksamhetsberättelser inför kommande årsstämmor. Via denna hemsida lyfter vi Ledskär-Bådelögerns Vägförening samt Laxögerns Samfällighetsförening. Ledskär-Bådelögerns Vägförening Verksamhetsåret 2021/22 (210701-220630) kommer att avhandlas hos Susanne Haugen lördag 16 juli kl. 14.00 med efterföljande fest. Här går det att ta del...

Bilder från arbetdagen

INSATS. Lördag 21 maj var det arbetsdag för Ledskärs-Bådelögerns Vägförening. Redaktionen var inte på plats men tag för givet att det gick bra både med arbetsinsatsen samt fikat. Bilder Birgitta Sjöberg har skickat in några bilder som kommer ut via denna nyhet.