Ordning & reda vid stora vägföreningens stämma

ÅRSSTÄMMA. Under lördag eftermiddag genomfördes stämman för Rovögerns Vägsamfällighet ute på Kvarken Fisk. Ett väl förberett årsmöte från den sittande styrelsen gjorde att alla 20 punkter på dagordningen var genomgångna på cirka 40 minuter.